Program

Poniedziałek, 17 października 2016

PANEL I 10:00-12:00

Mgr Magdalena Łachacz (Uniwersytet Śląski)
O zboczach. Widmowa przestrzeń poślizgu w L’Arrêt de mort Maurice’a Blanchota

Mgr Piotr Zając (Uniwersytet Śląski)
Widmontologiczny status zwierząt w mieście – szkic

Mgr Filip Skowron (Muzeum Narodowe w Krakowie)
Retro-konstrukcje. Widmo muzeum w krakowskich Sukiennicach

Mgr Karolina Maria Hess (Uniwersytet Jagielloński)
Domy duchów: architektura spirytualistyczna inspirowana wizjami z zaświatów

przerwa kawowa 12:00-12:30

PANEL II 12:30-14:00

Mgr Magdalena M. Jaroń (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Miejsca postpamięci w poezji Gałczyńskiego

Mgr Szymon Trusewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Miejsca nawiedzone Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

Mgr Joanna Baum (Uniwersytet Gdański)
Jaryń – nawiedzone miejsce w utworze Na brzegu Jarynia. Powieść demonologiczna

przerwa na lunch 14:00-16:00

Na lunch (we własnym zakresie) zapraszamy do restauracji: Drzwi Zwane Koniem (A Door Called Horse).

PANEL III 16:00-17:30

Mgr Natalia Góra (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Obojętnienie, czyli miasto, gdzie dłużej nie można na podstawie dramatu Iwana Wyrypajewa Miasto, gdzie jestem

Mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Czarownice, duchy i upiory. Nowoorleański Dom przy ulicy Pierwszej

Paulina Montewka, Karolina Dymek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Obrazy kobiet w legendach powiatu węgrowskiego

Wtorek, 18 października 2016

PANEL IV 10:00-11:30

Mgr Wojciech Madeja (Muzeum w Gliwicach)
Kiedy człowiek nawiedza maszynę. O rzeczy, która chciała pozostać rzeczą w Ghost in the Shell 2: Innocence

Mgr Matylda Sęk (Uniwersytet Śląski)
Przestrzenie nawiedzone – oblicza strachu w komiksie europejskim i amerykańskim

Mgr Marek Golonka (Uniwersytet Warszawski)
Zgubić własny cień. Przeszłość jako geniusz i demon w musicalu „Mozart”

przerwa kawowa 11:30-12:00

PANEL V 12:00-14:00

Dr Krzysztof Grudnik (Uniwersytet Śląski)
W_id_ma wampira. Źródła wampiryzmu w opowiadaniu Stefana Grabińskiego „W domu Sary”

Mgr Ewelina Justyna Krzykała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tajemniczy portret enklawą złych duchów – przedmioty i przestrzenie nawiedzona w „Przypadku Dextera Charlesa Warda” H. P. Lovecrafta

Mateusz Kucab (Uniwersytet Rzeszowski)
Od szubienicy do wnętrza ziemi – podróż przez Rękopis znaleziony w Saragossie

Mgr Monika Kowalska (Uniwersytet Jagielloński)
Nefrytowy różaniec jako lieu de mémoire w cyklu Przygody Erasta Fandorina Borisa Akunina

przerwa na lunch 14:00-16:00

Na lunch (we własnym zakresie) zapraszamy do restauracji: Drzwi Zwane Koniem (A Door Called Horse).

PANEL VI 16:00-17:30

Mgr Bogusław Olszewski (Uniwersytet Wrocławski)
Poltergeist. Geneza i mechanizm zjawiska

Mgr Anna Gryglaszewska (Uniwersytet Śląski)
Meksyk nawiedzony przez historię („Las paredes hablan” Carmen Boullosy)

Patrycja Małgorzata Piorun (Uniwersytet Jagielloński)
Nawiedzone miejsca w społeczności bałtyjskiej w świetle źródeł pisanych

Advertisement

Call for papers

Miejsca pamięci (lieux de mémoire) i motyw nawiedzenia teraźniejszości przez przeszłość przynależą w równej mierze do poetyki realistycznej, znajdującej swą reprezentację w literaturze świadectwa, jak i fantastycznej, kreującej świat widm i monstrów, obserwujących rzeczywistość zza zasłony irrealności. Wyłaniający się z ekranu telewizora Spielbergowski duch (w maszynie) czy inkorporacja figury zombie do przepracowania traumy Holokaustu u Ostachowicza przynależą z tej perspektywy do tej samej tradycji intelektualnej – którą polska tradycja badawcza niepotrzebnie dzieli, zajęta utrwalaniem dychotomii między tzw. kulturą wysoką a popularną. Mając to na uwadze, organizatorzy ogólnopolskiej konferencji naukowej Nawiedzone miejsca – Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta – pragnęliby zachęcić Państwa do zgłębienia zjawisk hauntologii, widmowości, nawiedzenia i postpamięci w literaturze, kulturze i nowych mediach, w tym także (choć nie wyłącznie!) zagadnień:

 • piętna historii: nawiedzonego miejsca w ujęciu historycznym (miejsca bitew, kaźni, egzekucji, katastrof etc.);
 • nawiedzonych miast i domów;
 • nawiedzonych miejsc (szpitale psychiatryczne, statki, lasy, zamki etc.);
 • miast nawiedzanych przez przeszłość (postpamięć, lieux de mémoire);
 • miejsc naznaczonych i przeklętych (cmentarze, drzewa wisielców, uroczyska etc.);
 • egzorcyzmowania historii: toposów złego miejsca;
 • spirytyzmu i mediumizmu;
 • nawiedzonych mediów i widmowej medialności (np. cyberpunkowe wyobrażenia ducha w maszynie);
 • filozofii widmowości: hauntologii i widmontologii.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres nawiedzonemiejsca2016@gmail.com mija 20 września 2016 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 10 października 2016 r. Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje grant zwalniający z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunki otrzymania grantu opisane są w regulaminie na stronie: factaficta.org/granty

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii Dyskursy gier wideo w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numerów monograficznych punktowanych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z organizatorami.

Więcej informacji: nawiedzonemiejsca.wordpress.com

Miejsce obrad

Konferencja odbędzie się w sali seminaryjnej, na II poziomie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (CINiBA), zlokalizowanym przy ul. Bankowej 11a (40-007 Katowice).

Plan CINIBA z zaznaczoną salą seminaryjną na poziomie II można pobrać w formacie .pdf pod tym linkiem.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (wejście A)

Sala seminaryjna CINiBA (40 miejsc) wyposażona jest w laptop, rzutnik multimedialny, ekran i nagłośnienie mobilne (szafka na kółkach z zainstalowanym wzmacniaczem i głośnikami) z 1 mikrofonem bezprzewodowym. Niezależnie organizatorzy udostępnią laptop Ośrodka (Windows 10, Office 365, zaktualizowane sterowniki dla popularnych formatów multimedialnych). Uwaga: użytkownicy Maców proszeni są o przyniesienie ze sobą adapterów lub własnych urządzeń (organizatorzy nie będą dysponowali przełączkami); Organizatorzy będą dysponować odpowiednimi przejściówkami w sytuacjach awaryjnych, jednak zawsze najbezpieczniej jest mieć ze sobą własne i sprawdzone.

Kontakt

W sprawach merytorycznych prosimy się kontaktować pod adresem:

nawiedzonemiejsca2016(at)gmail.com

W sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego organizatorzy będą dostępni pod dołączanymi do listów konferencyjnych adresami pocztowymi oraz telefonami.

We wszelkich innych przypadkach zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego: