Kontakt

W sprawach merytorycznych prosimy się kontaktować pod adresem:

nawiedzonemiejsca2016(at)gmail.com

W sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego organizatorzy będą dostępni pod dołączanymi do listów konferencyjnych adresami pocztowymi oraz telefonami.

We wszelkich innych przypadkach zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s